Områdeinstitutionen

Børnehusene i Assens by.

 

Områdeinstitutionen er startet som et Pilotprojekt d. 1.3.2010. Fra d. 1.8.2011 er Pilotprojektet nedlagt samtidig med, at der er indført områdeledelse i hele Assens Kommune, og Børnehusene i Assens by er derfor ligestillet med de øvrige områder. 

 

 

Områdeledelse har grundlag i 2 hypoteser:

 

 

Områdeinstitutionen Børnehusene i Assens by består af tre institutioner i Assens by:

 

Børnehaven Fuglereden, Korsvang 76

Børnehaven har 52 børn og 7 medarbejdere.

 

 

Børnehaven Østerled, Østerled 12

Børnehaven har 50 børn og 7 medarbejdere.

 

 

Krummeluren Naturbørnehave og –vuggestue, Pilehaven 93

Børnehaven har 60 børn og 8 medarbejdere. Vuggestuen har 25 vuggestuebørn og 9 medarbejdere.

 

 

Områdeinstitutionen ledes af Områdeleder Annette Lendal og

daglig leder/stedfortræder Allan Vestergaard Johansen

 

 

Områdeinstitutionen bygger i princip på et fællesskab som har:

 

 

Vores fælles menneskesyn lyder således:

 

Vi ser mennesker, som unikke væsner med individuelle forudsætninger.

Vi ser mennesker, som født med en indre kraft til at kunne og ville indgå i sociale relationer med andre.

 

 

Grundlæggende opfatter vi børn, som aktive individer med viden, meninger, drømme og perspektiver på fremtiden.

 

Fælles værdigrundlag:

 

 

OMSORG:

Tryghed, tillid, nærvær, imødekommenhed, glæde, ansvar for.

 

LIGEVÆRD:

Inddragelse, anerkendelse, dialog, respekt, tolerance, situationsfornemmelse/empati, positiv

 

INDDRAGELSE:

Fællesskab, rummelighed, mangfoldighed, indflydelse, medbestemmelse, dialog, åbenhed, engagement

 

PROFESSIONEL:
Faglig, rollemodel, troværdighed, tydelig, reflekterende, analyserende, kommunikation

 

 

 

 

Fælles målsætning for det pædagogiske arbejde med børnene:

 

 

Det pædagogiske arbejde med børnene tager afsæt i Dagtilbudsloven og de 6 læreplanstemaer, Assens kommunes Børn og unge politik samt FN´s Børnekonvention.

 

Det pædagogiske arbejde i Områdeinstitutionen skal bære præg af, at der tænkes i det hele barns udvikling, læring og trivsel.

Det hele barn, er det barn, som har mulighed for:

 

Det er vores mål:

 

At børnene udvikler sig til stærke, alsidige, selvstændige og sociale børn, der er rustet til at møde verden og dens mangfoldigheder.

 

Børnene skal derfor opleve og mærke:

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Det betyder, at de ansatte på en professionel måde skal møde børnene med tryghed, omsorg, anerkendelse, udfordringer og inddragelse i en fælles hverdag.

Det stiller krav til os i de ansattes faglige arbejde med børn, forældre og hinanden Ligesom det er vores opgave at møde alle mennesker der, hvor de er.

 

 


 

Det kan også siges på denne smukke måde!


 

                     


 

 

Assens er det sted vi kommer fra på jord.

Det er spændende at møde alle det sted, hvor vi bor.

Rejs verden i møde og gør en fremmed til ven.

Dit liv er beriget, når du kigger fremad igen.

 

 

Sproget det kan bruges til rim og til vers.

Det definerer dig selv i mødet med andre på tværs.

Tag ordet i din mund og tal om det, du kan li’.

Dit liv bliver beriget af sprogets magi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfordringer findes i alt, hvad vi gør.

Og livet er til for at bruges af alle, der tør.

Tag’ penslen i hånden og mal dit eget maleri.

Den eneste grænse er dig selv og din fantasi.

 

 

Løb ud i græsset og mærk det kildrer på dine tæer. Slå en koldbøtte og se hvor du er.

Magien og mystikken i livet er lige foran din dør. Dit liv bliver beriget, og du vikser, når du tør.

 

 

Sid helt musestille og lyt - hør en dejlig melodi. Den handler om alt det, der findes hos os indeni.

Ta’ smilet i hånden og høst erfaringernes frugt. Og gem i erindringen alt det, du synes er smuk.


 

 


 

 

FN børnekonvention:

 

Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år, uanset hvor i verden de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre:

Børns grundlæggende rettigheder – f.eks. mad, sundhed og et sted at bo

Børns ret til udvikling – f.eks. skolegang, fritid, leg og information

Børns ret til beskyttelse – f.eks. mod krige, vold, misbrug og udnyttelse

Børns ret til medbestemmelse – f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed

 

 

 

Målsætning for samarbejdet med forældrene:

 

Vi vil arbejde for, at vi sammen får et åbent, tæt og ligeværdig, forældresamarbejde, hvor vi lægger vægt på gensidig, respekt, tillid og imødekommenhed.

 

Vi praktiserer interesse i forældrenes viden om deres barn.

Vi gør forældrene aktive i barnets udvikling.

Vi gør forældrene aktive i at styrke institutionens kultur.

 

Fordi vi betragter forældrene som en vigtig ressource i barnets liv.

 

Målsætning for samarbejdet medarbejderne imellem:

 

Målsætning:
At rumme forskelligheden i personalegruppen.

Metode:
Vi er nysgerrige og undersøgende for at forstå og få indsigt i hinandens forskelligheder.
Vi er undrende og spørgende ift. personlige udsagn, i diskussioner og hinandens metoder.


Fordi det har betydning for, at kunne møde sine kollegaer med respekt, tillid, åbenhed, ærlighed, lydhørhed, indlevelse og opbakning.

Målsætning.:
Indflydelse på egen hverdag.

Metode:
Vi er medansvarlige og solidariske i beslutningsprocesserne ift. Pædagogiske principper og praksis.

Vi er engagerede og initiativrige.

Vi planlægger i loyalitet og hensynstagen til det øvrige hus.
Vi har mod til at tage ansvar for egne handlinger.

Vi har vilje og "gå på mod" til at søge nye veje og udfordringer.

Vi giver og opsøger relevant information.

Fordi det har betydning for, hvordan vi føler os tilpas psykisk og fysisk og styrker arbejdsglæden.

Målsætning:
At styrke den personlige udvikling og de faglige kompetencer.

Metode:

Vi holder os ajour med udviklingen på det pædagogiske felt og tendenser i samfundets forandringer.

Vi skaber rum til fordybelse og afprøvning af nye metoder i den pædagogiske praksis.

Vi reflekterer på såvel egen som andres faglige praksis igennem drøftelser og diskussioner.

Vi reflekterer på egne normer og værdier.

Vi øger vores kompetenceudvikling gennem kurser, temadage, efteruddannelse og medarbejdersamtaler.

Vi skaber mulighed for jobrotation i samarbejde med hele områdeinstitutionen.

 

Fordi det har betydning for engagement og faglig kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi byder børn og forældre velkommen i Børnehusene i Assens by, og vil glæde os til at lære jer at kende.

 

 

 

Bedste hilsner fra

os alle i Børnehusene i Assens by