BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Himmelrummet

 

Børnehuset Himmelrummet er et børnehus I Tommerup Stationsby.

I børnehuset er der plads til 67 børn i alderen 3-6 år.

Vi er et sammenhængende hus med udgangspunkt i natur, krop, børne-it og inklusion som en naturlig del af vores pædagogiske praksis. Vi ligger centralt i Tommerup St. tæt på Tallerup skolen og skoven.

Vores hus er indrettet med 3 åbne stuer. Månen og Stjernen med børn i alderen 3-5 år og Solen med de kommende skolebørn.

Vi har fokus på børnenes legefællesskaber i større og mindre grupper.

Vores hus rummer et stort motorikrum, hvor børnene aktivt sansemotorisk kan eksperimentere, afprøve og udforske. Vi har en god legeplads med legeredskaber, som inspirerer til leg og bevægelse.

 

Børnehuset værdier er nærvær, anerkendelse og engagement. Vi lægger vægt på barnets hele udvikling gennem

  • Krop: Leg, bevægelse, sansemotorik – aktive børn der tør eksperimentere, afprøve og udforske i motorikrum, skoven, multihal og svømmehal(Fyrtårnet) m.m.

  • Børne-it: De digitale medier anvendes i forbindelse med aktiviteter som en eksperimenterende, udforskende og innovativ pædagogisk praksis.

  • Natur/udeliv: et spændende udeliv på legepladsen, i den nærliggende skov, på skolens sportsplads og legeplads.

Vi udvikler og tilpasser løbende vores struktur og rammer så de bedst mulig tilgodeser børnegruppernes læringsmuligheder.

 

Du finder vores nye hjemmeside på https://bh-tommerup.assens.dk

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag