BørneIntra v2.19.1

Tulipanerne

Tulipanerne

Skiftende billeder

I "Tulipanerne " er vi 5  friske piger.

Vi mødes i legestuen hver onsdag hvor vi møder ind og er hele dagen. 

Vi er engagerede i vores arbejde, og det er vigtigt for os, at dagplejebørnene og deres forældre oplever vores legestue som trygt og tillidsfuldt.

Vi møder børnene i øjenhøjde med forståelse,omsorg og tid til kram.

                                        Vores værdier :

Omsorg-tryghed-tillid-åbenhed-engagement -godt samarbejde.

 

Vi ser på børnene, og planlægger dagen efter hvor børnene lige er, og tager udgangspunkt i "Fremtidens dagtilbud"

 

                                   Velkommen til "Tulipanerne"