BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Musene

Skiftende billeder

Vi er en gruppe på 5 dagplejere. Vi er i heldagslegestue om torsdagen.

Gruppens værdier er:

..at legestuen skal være et trygt sted at være og et trygt sted at lære

..der skal være ro og rummelighed med plads til fordybelse

..det enkelte barn bliver anerkendt og respekteret, ud fra deres forskelligheder

..det er vigtigt for os, at give det enkelte barn selværd og gøre det nysgerrig på livet

 

Vi har et godt tværfagligt samarbejde med sundhedsplejesker, ergo/fysioterapeuter samt familiehuset