BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Brylle

Skiftende billeder

I Brylle er vi tre dagplejere. Heidi, Linda og Johnna. Vi mødes hver fredag i heldagslegestue i den gamle Rytterskole.

Vi har en stor dejlig lukket have hvor børnene kan tumle og lege gemmelege.

I legestuen har vi mulighed for at dele børnene i aldersvarende grupper, så alle udfordres og børnene lærer stille og roligt at begå sig i en større gruppe

Har I lyst til et besøg i legestuen kan vi kontaktes på telefon 6475 1300 hver fredag.