BørneIntra v2.19.1

Storkereden

Billede

I legestuegruppen Storkereden mødes vi hver fredag.

Legestuen ligger i børnehaven Salbrohaves område.

Det er godt for børnene, at være sammen med de andre dagplejere og børn. Det giver tryghed når de skal i gæstepleje.

Vi har fælles aktiviteter med børnehavens yngstegruppe , det giver tryghed for kommende børnehavebørn.

Vi besøger ofte bondegården hvor vi kommer hel tæt på dyrene.

Vi laver udflugter.

I gymnastik salen laver vi forhindrings  baner, hvor børnene kan udfolde sig og øve deres motorik.

Vi laver læreplaner .

Vi lægger vægt på det sociale fællesskab.