BørneIntra v2.19.1

Vibeke Henriette Inge-Grethe Jeanette

Vi tilbyder hjemmelige og trykke rammer med nogle få nøglepersoner.Vi lader børnene vokse og udvikle sig til de personligheder de hver især er.Vi har en god tone over for børnene,vi møder dem anderkendende,er gode til at se det enkelte barns behov,og at følge deres initiativer.Vi går i legestue for at udvikle barnet til at være/trives i større grupper,forberedelse til børnehave,og igen til "den store verden"

Billede

 Vi går i heldags legestue hver fredag,børnene bliver afleveret og hentet til deres plejetider.Børnene lære de andre voksne og børn at kende .Vi har en god legeplads ,og inden for motorikrum.Vi går på biblioteket og vi bruger skoven lige i nærheden. Vi har gymnastik den 1.onsdag i måneden i den lille gymnastiksal på tommerups skole .Vi følger læreplanerne.

.barnets alsidige personlige udvikling

.sociale kompetencer

.sprog

.krop og bevægelse

.naturen og naturfænomener

.kulturelle udtryksformer og værdier