BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Musene 2

Vi består af en gruppe på 4 dagplejere. Birthe, Gitte, Kirsten, og Sheila

Vi er i legestuen om onsdagen. Vi benytter nærområdets mange gode tilbud som, bibliotek og skoven. I hallen og på vores dejlige legeplads leger vi og styrker børnenes grovmotorik. Vi går på besøg i den lokale børnehave, dette for at ruste børnene til en verden udenfor dagplejen. Vi har værdier som ordentlighed, respekt, og alle har ret til et godt fællesskab.

I dagligdagen følger vi læreplanerne i fremtidens dagtilbud, 2 dage om ugen.

Temaerne er: 

- Alsidig personlig udvikling.

- Sociale kompetencer.

- Sproglig udvikling.

- Krop & ubevægelige.

- Natur & naturfænomener.

- Kulturelle udtryksformer & værdier.

Dette er med til at vi styrker børnenes trivsel, udvikling og læring igennem leg. Vi har tværfagligt samarbejde med pædagoger, fysioterapeuterne, og sundhedsplejesker.

Har i lyst til at besøge legestuen er i velkommen om onsdagen.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag