BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagtilbuddene i Aarup

Billede

Dagtilbuddene i Aarup er en kommunal områdeinstitutionen som består af 3 børnehuse; Møllebakken, Fuglebakken og Drømmebakken, samt dagplejen i Aarup. Tilsammen rummer vi en vuggestue, et specialtilbud, dagplejen og to børnehavegrupper og dækker hele børneområde fra 0 -6 år. Hvis du har brug for at få mere information om det enkelte hus, kan du gå ind på menufeltet i venstre side.

Dagtilbuddene i Aarup arbejder ud fra et fælles værdigrundlag Glæde, Udvikling, Mangfoldighed. Værdierne danner grundlag for den måde vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde med børnene og er udgangspunktet for al samarbejde.

Dagtilbuddene i Aarup har nogle fantastiske faciliteter, såvel ude som inde. Vi har en minibus, et varmtvandsbassin, 40 m2 stort motorikrum, stor cykelbane, et stort udbud af værksteder og legepladser der giver de bedste legemuligheder.

Fælles for børnehusene tilrettelægges værkstedsaktiviteterne ud fra læreplanens temaer. 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag