BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Drømmebakken

Konstituteret områdeleder Synnøve Traadsdahl5560 Aarup

Tlf.: 6474 6517

Tlf 2.: 6474 6519

Børnehuset Drømmebakken

Drømmebakken er et børnehus med 70 børn.

Børnene er i aldersopdelte kontakt-grupper, hvor hvert barn har en kontaktpædagog og hvor teamet samarbejder omkring børnene. Om morgenen og over middag er der aktiviteter og værksteder på tværs af aldersgrupperne.

Vores værdier er Glæde, Mangfoldighed og Udvikling for børn og voksne. Du er velkommen til at kontakte os, for at se rammerne og høre mere om dagligdagen i Drømmebakken.